Pozdravljeni na spletnih učilnicah Osnovne šole Trbovlje.

Spletne učilnice so mesto za sistematično zbiranje učnih gradiv, pridobivanju novega znanja, utrjevanju in preverjanju le-tega, izmenjavo izdelkov, e-komunikacijo med udeleženci učnega procesa, ... 

Elektronska učna gradiva se lahko uporabijo v različnih fazah učnega procesa ali za samostojno delo učencev izven pouka. Lahko so v pomoč ob morebitni odsotnosti učenca, sploh če vključimo še e-komunikacijo med učencem in učiteljem.

Vsi, ki ste željni novega znanja ste vljudno vabljeni!